Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Byrddau Gwasanaethau Cyhoeddus

Rydym yn croesawu ein dyletswyddau o dan Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015.

Fel Gwasanaeth, rydym yn ystyried sut y byddwn yn ysgwyddo’r cyfrifoldebau hyn. Wrth fabwysiadu’r dyletswyddau sydd wedi’u pennu yn y Ddeddf, rydym wedi ein herio ein hunain i ddatblygu ffyrdd newydd o weithio, heb amharu ar y gwasanaeth yr ydym yn ei ddarparu.

Yn rhan o’r Ddeddf, rydym yn bartner statudol i’r chwe Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus. Mae nifer o’n gweithgareddau arfaethedig yn rhyngberthyn, a byddant yn cael eu darparu mewn partneriaeth ag aelodau’r Byrddau Gwasanaethau Cyhoeddus hyn.

Cliciwch ar y dolenni isod i gael gwybod rhagor am y Byrddau Gwasanaethau Cyhoeddus yr ydym yn Bartner Statudol iddynt.

Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Sir Gâr
Cynllun Llesiant Sir Gâr
Llesiant yn Sir Gâr

Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Ceredigion
Cynllun Llesiant Lleol Ceredigion​​
Asesiad o Lesiant Lleol Ceredigion

Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Castell-nedd Port Talbot
Cynllun Llesiant Castell-nedd Port Talbot
Cynllun Ymgysylltu â Dinasyddion​
Llesiant yng Castell-nedd Port Talbot

Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Sir Benfro
Cynllun Llesiant Sir Benfro

Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Powys
Cynllun Llesiant Powys​
Llesiant ym Mhowys

Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Abertawe
Cynllun Llesiant Abertawe​​
Llesiant yn Abertawe