Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Ein Cyllid

Mae Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru yn ymrwymedig i wario arian yn gyfrifol, a’i wario lle bydd fwyaf effeithiol. Er enghraifft, erbyn hyn rydym yn buddsoddi’n sylweddol mewn rhaglenni atal ac addysg, er mwyn gwneud Canolbarth a Gorllewin Cymru yn lle diogel i fyw, i weithio ac i ymweld ag ef. Medrwch ddarganfod sut yn union yr ydym yn gweinyddu ein hadnoddau yma.

​​​
Faint mae’r Gwasanaeth yn Costio?
Faint mae’r Gwasanaeth yn Costio?

Mae Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru yn derbyn mwyafrif ei gyllid trwy gyfrwng ardollau oddi wrth y chwe Awdurdod Unedol yn...

Sut yr ydym yn ei Wario
Sut yr ydym yn ei Wario

Rydym yn defnyddio ein cyllid i ddarparu amrywiaeth eang o wasanaethau, sy’n cynnwys gweithgareddau atal, diogelu ac ymateb. Erbyn hyn, mae ein galluoedd ymateb...

Buddsoddi Cyfalaf
Buddsoddi Cyfalaf

O bryd i’w gilydd, mae Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru yn buddsoddi mewn prosiectau mawr, yr ydym yn cyfeirio atynt fel Cynlluniau C...

Datganiad o Gyfrifon
Datganiad o Gyfrifon

Mae Datganiad o Gyfrifon yr Awdurdod yn gyhoeddiad sy’n ofynnol gan y gyfraith.  Ei brif bwrpas yw rhoi gwybodaeth glir i...