Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

​​​Sut yr ydym yn ei wario

Rydym yn defnyddio ein cyllid i ddarparu amrywiaeth eang o wasanaethau, sy’n cynnwys gweithgareddau atal, diogelu ac ymateb. Erbyn hyn, mae ein galluoedd ymateb yn ein galluogi i ymdrin â digwyddiadau mawr, megis llifogydd mawr ac ymosodiadau gan derfysgwyr hyd yn oed. 

​Rydym ni eisoes yn buddsoddi’n sylweddol mewn diogelwch yn y gymuned, er mwyn lleihau’r risgiau i gymunedau yng Nghanolbarth a Gorllewin Cymru, a’n hamcan yw parhau i gyfeirio adnoddau at y maes allweddol hwn.

Fodd bynnag, mae’r Gwasanaeth yn wynebu sialensiau ariannol sylweddol wrth gyflawni ei holl gyfrifoldebau, yn unol â’r cefndir cyfredol o doriadau ar wariant cyhoeddus. Gyda chyllideb refeniw flynyddol o ychydig O dan £43.6 miliwn a chyllideb cyfalaf o bron i £4.3 miliwn ar gyfer 2013-2014, mae’r sefydliad yn ymrwymedig i wella effeithlonrwydd, wrth gynnal ei ddarpariaeth o wasanaethau cydnerth ac uchel eu hansawdd.

Dangosir dadansoddiad o’r prif feysydd o wariant ar y dde.