Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Buddsoddiadau Cyfalaf

O bryd i’w gilydd, mae Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru yn buddsoddi mewn prosiectau mawr, yr ydym yn cyfeirio atynt fel Cynlluniau Cyfalaf. Mae’r rhain yn cynnwys pethau fel gwaith adeiladu mawr, amnewid offer gweithredol a chaffael peiriannau tân newydd. 
 
Yn annhebyg i wariant perthynol i refeniw, a ariennir yn bennaf gan ardollau’r Awdurdodau Unedol, ariennir buddsoddiadau cyfalaf yn hytrach trwy fenthyciadau, lesau cyllid a grantiau Llywodraeth Cymru. 
 
Dyrannwyd ein Gwariant Cyfalaf ar gyfer 2011/12 yn y ffordd ganlynol:
 

£000​
Adeiladau​ ​£2.888
​Cerbydau ​£1.728
​Offer £​162
​Hydrantau ​£29
Cyfanswm ​£4,807