Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Beth yw ein Gwaith

Mae ein cyfrifoldebau fel corff cyhoeddus yn ei gwneud hi’n ofynnol i ni ymgymryd ag amrywiaeth eang o weithgareddau ac i weithio’n agos gyda llawer o fudd-ddeiliaid. Mae datblygu a hyfforddi ein gweithlu, rheoli ein hadnoddau, rheoli ein perfformiad a gweithio gydag eraill, yn rai o’r gweithgareddau yr ydym yn eu cyflawni erbyn hyn, fel rhan o’n busnes beunyddiol. Fodd bynnag, gellir categoreiddio’r gwasanaethau a ddarparwn fel rhan o’n Dyletswyddau Statudol i dair rhan yn unig, sef Atal, Diogelu ac Ymateb.​​​