Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Ymateb

Mae Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru yn ymrwymedig i ddarparu’r ymateb gorau posib i argyfyngau ar gyfer y cymunedau a wasanaethwn, 24 awr y dydd.

Fire fighters in action 

Rydym yn wasanaeth tân ac achub modern ac mae ein staff tra hyfforddedig yn barod i ymateb i amrywiaeth eang o argyfyngau, o ddiffodd tân yn y cartref i chwilio am anafedigion mewn adeilad sydd wedi cwympo.​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Cydnerthedd
Cydnerthedd

Mae sicrhau bod y wlad yn barod i ddarganfod, atal ac ymateb gyda chyflymder a sicrwydd i argyfyngau mawr, yn cynnwys ymosodiadau terfysgol, wedi dod yn bwysig iawn dros y blynyddoedd di...

Cerbydau ac Offer y Gwasanaeth
Cerbydau ac Offer y Gwasanaeth

Mae staff arbenigol Canolfan Reoli ein Gwasanaeth yn ateb galwadau 999 ac maent yn sicrhau bod y personél a’r offer cywir yn cael...

Tanau Eiddo
Tanau Eiddo

Mae Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru yn ymateb i danau ym mhob math o eiddo, ym mhob ardal. Isod, fe welwch fanylion am y mathau o danau y medrwn ddisgwyl eu mynychu’n feuny...

Tanau Gwyllt
Tanau Gwyllt

Mae Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru yn mynychu dros 2,500 o danau glaswellt neu danau gwyllt pob blwyddyn. Mae tanau gwyllt yn ardal afreolus o lysdyfiant sydd wedi mynd ar d...

Chwilio ac Achub
Chwilio ac Achub

Yn dilyn digwyddiadau’r 11eg o Fedi, rhoddodd Llywodraeth y DU raglen ar waith i sicrhau bod gan Wasanaeth Tân y DU y gallu i ymdrin â’r fath ddigwyddiadau, pe byddent yn digwydd yma.  Gal...

Achub o Ddŵr
Achub o Ddŵr

Mae’r Gwasanaeth yn ymatebydd cyntaf ar gyfer pob math o waith achub o ddŵr.  Mae ein staff wedi cael eu hyfforddi a’u cyfarparu i ymdrin â llifogydd mawr ac i achub pobl o ddŵr sy’n llifo’n ...

Gwrthdrawiadau ar y Ffordd
Gwrthdrawiadau ar y Ffordd

Fel Gwasanaeth Tân ac Achub, rydym yn mynychu nifer fawr o ddigwyddiadau sy’n cynnwys gwrthdrawiadau ar y ffordd. Mae pob un o’n peirian...

Dimensiynau Newydd
Dimensiynau Newydd

Mae Gwasanaeth Tân ac Achub sydd wedi’i gyfarparu a’i hyfforddi’n dda ac sy’n llawn cymhelliant yn hanfodol i lwyddi...

Diogelu’r Amgylchedd
Diogelu’r Amgylchedd

Mae gan unrhyw ddigwyddiad y mae’r Gwasanaeth yn ei fynychu’r potensial i achosi difrod i’r amgylchedd. Felly, mae’n hanfodol ein bod yn gwneud popeth po...